Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผลิตภัณฑ์ชุด ทาอัดทา

ชุดพร้อมใช้ทาอัดทาผลิตภัณฑ์กันน้ำซึม ชุด ทาอัดทา ซึ่งเป็นชุดพร้อมใช้ ที่เหมาะแก่การซื้อไว้คู่บ้าน สามารถใช้ซ่อมแซม หรือแก้ปัญหาการรั่วซึมในจุดต่างๆที่สามารถแก้ไขได้เอง หรือปัญหาไม่ใหญ่เกินไป

ส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

ชุด ทาอัดทา ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 3 ชนิดด้วยกัน ได้แก่

- พีซี แอดชิลด์ ผลิตภัณฑ์กันน้ำซึมชนิดทา ปริมาณ 420 กรัม
- พีซี ฟิคซี่เคลย์ ผลิตภัณฑ์กันน้ำซึมชนิดก้อน ปริมาณ 200 กรัม
- พีซี ไฮโซล์ซีล ผลิตภัณฑ์กันน้ำซึมชนิดแผ่น ปริมาณ 280 กรัม