Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Pc Epoxy Kit

Epoxy Kit # 01 (L/V)


 

คุณสมบัติ

เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทกาวที่สังเคราะห์ขึ้น มีการยึดติดที่ดีคงทน สามารถเชื่อมต่อวัสดุได้ทุกสภาพผิว เหมาะกับการใช้งานประเภทก่อสร้างและตกแต่งอาคารต่างๆ ที่ต้องการความประณีตสวยงาม เช่น ตกแต่งวัด โบสถ์ ประดับช่อฟ้า ใบระกา ด้วยกระจก ซึ่งทำให้การทำงานดำเนินได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รูปลักษณ์ : เป็นกาว 2 องค์ประกอบ (Epoxy Kit # 01 (L/V) A,
Epoxy Kit# 01 (L/V) B)
สี    : Epoxy Kit # 01 (L/V) A สีเทา ,
Epoxy Kit # 01 (L/V) B สีขาว
อุณหภูมิที่ทนได้ : 90°C
อัตราส่วนผสม : Epoxy Kit # 01 (L/V) A / Epoxy Kit # 01 (L/V) B = 1/1
เวลาในการเซ็ตตัว  : 2-3 ชั่วโมง
ขนาดบรรจุ : 10 กก./ชุด (Epoxy Kit # 01 (L/V) A: 5 กก. /
Epoxy Kit# 01 (L/V) B: 5 กก.)


ข้อมูลการใช้งาน

 1. ควรผสม Epoxy Kit # 01 (L/V) ในปริมาณพอเหมาะกับงาน หากผสมในปริมาณมากเกินไป เมื่อปล่อยไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง Epoxy Kit # 01 (L/V) จะเริ่มแข็งตัว ทำให้สิ้นเปลืองได้
 2. หากต้องการผสมสีใน Epoxy Kit # 01 (L/V) ควรใช้สี PC Master Base # 02 เท่านั้น (สีขาว สีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง สีเขียว) และควรผสมสีเพียง 0.1 – 0.5 % เท่านั้น
 3. ก่อนจะใช้ Epoxy Kit # 01 (L/V) ในการยึดติด จะต้องทำความสะอาดพื้นผิวนั้นและไม่ให้มีน้ำเกาะบนผิวงาน
 4. หากบริเวณที่ทำงานมีละอองน้ำทะเล ละอองเกลือ หรือสารเคมี ควรปรึกษาทีมงานที่เชี่ยวชาญก่อน
 5. หากอากาศร้อนการแห้งตัวของ Epoxy Kit # 01 (L/V) จะเร็วขึ้น
 6. อุปกรณ์เครื่องมือหลังจากใช้ผสมกาวเสร็จทำความสะอาดด้วยน้ำได้

การเก็บรักษา

เก็บในที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทได้ดี

คำเตือน

อย่าเก็บไว้ใกล้เปลวไฟและที่เกิดประกายไฟ เก็บให้พ้นมือเด็ก และใส่ถุงมือทุกครั้งขณะทำงาน


Epoxy Kit # 01 (H/V)


 

เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทกาวที่สังเคราะห์ขึ้นมีการยึดติดที่ ดีคงทน มีลักษณะเหนียวคล้ายดินเหนียวถูกออกแบบมาเพื่อใช้ผสมปูนปั้น รวมตัวกับเนื้อปูนได้ดี เนื้อปูนปั้นมีความเหนียว สามารถปั้นขึ้นรูปได้ง่าย เพิ่มความแข็งในเนื้อปูน ในลวดลายประติมากรรม บริเวณปลายแหลม ส่วนยอดลายกนก จะมีความแข็งแรงมากขึ้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รูปลักษณ์ : เป็นกาว 2 องค์ประกอบ (Epoxy Kit # 01 (H/V) A, Epoxy Kit# 01 (H/V) B)
สี    : Epoxy Kit # 01 (H/V) A สีเทา , Epoxy Kit # 01 (H/V) B สีขาว
อุณหภูมิที่ทนได้ : 90°C
อัตราส่วนผสม : Epoxy Kit # 01 (H/V) A / Epoxy Kit # 01 (H/V) B = 1/1
เวลาในการเซ็ตตัว  : 1 ชั่วโมง
ขนาดบรรจุ : 10 กก./ชุด (Epoxy Kit # 01 (H/V) A: 5 กก. / Epoxy Kit# 01 (H/V) B: 5 กก.)

 

ข้อมูลการใช้งาน

 1. ควรผสม Epoxy Kit # 01 (H/V) ในปริมาณพอเหมาะกับงาน หากผสมในปริมาณมากเกินไป เมื่อปล่อยไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง Epoxy Kit # 01 (H/V) จะเริ่มแข็งตัว ทำให้สิ้นเปลืองได้
 2. หากต้องการผสมสีใน Epoxy Kit # 01 (H/V) ควรใช้สี PC Master Base # 02 เท่านั้น (สีขาว สีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง สีเขียว) และควรผสมสีเพียง 0.1 – 0.5 % เท่านั้น
 3. ก่อนจะใช้ Epoxy Kit # 01 (H/V) ในการยึดติด จะต้องทำความสะอาดพื้นผิวนั้นและไม่ให้มีน้ำเกาะบนผิวงาน
 4. หากบริเวณที่ทำงานมีละอองน้ำทะเล ละอองเกลือ หรือสารเคมี ควรปรึกษาทีมงานที่เชี่ยวชาญก่อน
 5. หากอากาศร้อนการแห้งตัวของ Epoxy Kit # 01 (H/V) จะเร็วขึ้น
 6. อุปกรณ์เครื่องมือหลังจากใช้ผสมกาวเสร็จทำความสะอาดด้วยน้ำได้

การเก็บรักษา

เก็บในที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทได้ดี

คำเตือน

อย่าเก็บไว้ใกล้เปลวไฟและที่เกิดประกายไฟ เก็บให้พ้นมือเด็ก และใส่ถุงมือทุกครั้งขณะทำงาน